Dragi potrošači,

Ukoliko ne želite da vas trgovci kontaktiraju kako bi vam prodali neku uslugu ili proizvod putem telefona razmislite o upisu vašeg telefonskog broja u Registar “NE ZOVI”.

Brojeve upisane u Registar trgovci ne smiju zvati ili na te brojeve slati promidžbene ili prodajne poruke!

Više  na stranicama HAKOM-a (https://www.hakom.hr/hr/e-registar-ne-zovi/224)