FoodPRO projekt logo

Dragi potrošači,

Potrošači su svakodnevno izloženi brojnim oglasima, voljno ili nenamjerno.

Oglašavanje je često razlog zbog kojeg potrošači saznaju o postojanju određenih proizvoda koji im kasnije privuku pažnju na prodajnom mjestu.

Međutim, oglašivačke poruke većinom predstavljaju proizvode s odabranim svojstvima koje proizvod prikazuju u najboljem svjetlu.

Neovisno usporedno testiranje, koje provode potrošačke organizacije, ogledalo je za oglasna obećanja i predstavlja jedinstveni antipod sadržaju oglasa,

a potrošačima daje nepristranu usporedbu kvalitete između testiranih proizvoda.

Usporedno testiranje, koje provode nezavisne potrošačke organizacije, stoga je vrlo djelotvoran alat koji povećava transparentnost na tržištu,

omogućava informiranje potrošača i donošenje boljih odluka o izboru kupnje, ali ne nužno i skupljih.

FoodPRO projekt

Food PRO projekt usmjeren je na razmjenu najboljih saznanja iz prakse i izgradnju kapaciteta za daljnji

i dugoročni razvoj potrošačkih organizacija u šest zemalja regije CESEE – u Austriji, Češkoj, Hrvatskoj,

Mađarskoj, Slovačkoj i Sloveniji. Cilj je projekta izgradnja kapaciteta i osnaživanje timova za

provođenje istraživanja tržišta i neovisnih usporednih ispitivanja prehrambenih proizvoda, s ciljem da

organizacije za zaštitu potrošača postanu suverene u provođenju ovih aktivnosti, uključujući učinkovitu

komunikaciju, razmjenu znanja i iskustva i suradnju sa etabliranim potrošačkim organizacijama u regiji.

Na taj će način potrošačke organizacije koje sudjeluju u projektu osnažiti svoje kapacitete, a potrošači

steći bolji uvid u svoja potrošačka prava te ojačati povjerenje u potrošačke organizacije. Projekt

uključuje provođenje usporednog testiranja žitarica za doručak. Sama provedba testiranja omogućiti će

manjim organizacijama aktivno sudjelovanje u svim postupcima u praksi dok će potrošačima omogućiti

provjeru rezultata te samim time i usporedbu različitih proizvoda. Nakon rezultata usporednog

testiranja proizvoda, projektne potrošačke organizacije tražiti će i dobiti odgovor na pitanje postoji li

dvostruka kvaliteta naizgled identičnih proizvoda na različitim tržištima Europske unije. Konačni

rezultati projekta biti će objavljeni u svibnju 2021. godine.