Ispis

S obzirom na probleme u praksi vezano za ostvarivanje prava na jamstvo, donosimo najvažnija zakonska pravila na koja treba pripaziti prilikom korištenja istog.

Potrošač  ima pravo nakon kupovine proizvoda ako se pokaže da je isti neispravan, zahtijevati od prodavatelja, kao i od proizvođača da stvar popravi u razumnom roku, ili ako to ne učini da mu preda drugu ispravnu stvar, pod uvjetom da prodavatelj, odnosno proizvođač jamči za ispravnost stvari u tijeku određenog vremena računajući od njezine predaje kupcu. (članak 423. Zakona o obveznim odnosima, u nastavku teksta ZOO).

Što jamstvo mora sadržavati:


Jamstvo mora sadržavati pojedinosti koje su potrebne kupcu za ostvarivanje njegovih prava,a posebice trajanje jamstva, teritorijalno područje važenja, te ime odnosno naziv i adresu osobe koja je izdala jamstvo.

U jamstvu moraju biti navedena prava iz istog, koja pripadaju kupcu, te jasno navedeno da jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. (pravo u slučaju materijalnih ili pravnih nedostataka stvari). Svaka klauzula u jamstvu suprotna navedenoj zakonskoj odredbi bila bi ništetna.

Uvjeti iz jamstva obvezuju bez obzira u kojemu su obliku dana kao (npr: jamstveni list, usmena izjava, popratno reklamiranje itd..). S obzirom da je u praksi teško dokazivati usmene pogodbe, preporučava se izdavanje jamstva u pisanom obliku, a čime se postiže i veća zaštita potrošača prilikom ostvarivanja njihovih prava. (članak 423. ZOO).

Potrošač ima pravo zahtijevati radi neispravnosti stvari od prodavatelja, odnosno proizvođača popravak ili zamjenu stvari u tijeku jamstvenog roka, bez obzira na to kada se nedostatak pojavio. Isto tako, ima pravo na naknadu štete, koju je pretrpio radi toga što je bio lišen uporabe stvari od trenutka traženja popravka ili zamjene do njihova izvršenja. (članak 424. ZOO).

U slučaju manjeg popravka, jamstveni rok se može produžiti onoliko koliko je potrošač bio lišen stvari. No, kada je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio. (članak 425. ZOO).

Kada prodavatelj ne izvrši u razumnom roku popravak ili zamjenu stvari, potrošač ima pravo na raskid ugovora ili sniženje cijene, a u svakom slučaju i na popravljanje štete. Kod naknade štete treba naglasiti da će  potrošač morati dokazati nastanak štete, s tim da će utvrđivanje i procjenu nastale štete moći utvrđivati samo nadležni sud.(članak 426. ZOO).

Isto tako, česte su situacije u praksi da u slučaju popravka, zamjene stvari potrošači sami prema vlastitom nahođenju nose iste u servisne centre, i to najčešće radi skraćivanja potrebnog vremena za popravak ili zamjenu. Premda, taj dio posla potrošači samostalno odrađuju o svojem trošku, zapravo su prodavatelji, odnosno proizvođači zakonski obvezni o svojem trošku prenijeti stvar do mjesta gdje se treba popraviti, odnosno zamijeniti (servisnim centrima), te popravljenu odnosno zamijenjenu stvar vratiti kupcu, te za to vrijeme snositi rizik za propast ili oštećenje stvari. (članak 427. ZOO).

Okvirni razumni rok u poslovnoj praksi za popravak ili zamjenu stvari je oko 45 dana (ovisi o okolnostima pojedinoga slučaja).

Ukoliko se stvar ne popravi u roku navedenom u jamstvenom listu, ili u razumnom okvirnom roku, te ukoliko prodavatelj (trgovac) u slučaju nemogućnosti popravka stvari za to vrijeme potrošaču ne da zamjenski uređaj, onda se može/mora/ podnijeti prigovor Državnom inspektoratu Tržišnoj inspekciji .


 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information