Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača - PODNOŠENJE PRIJAVA I UPITA POTROŠAČA

Prijedlog Cjenika Čistoće pri Vijeću za zaštitu potrošača Grada Zagreba

  Dana 3. siječnja 2019. održana je treća sjednica Vijeća za zaštitu potrošača pri Gradu Zagrebu...

Radno vrijeme savjetovališta

Radno vrijeme savjetovališta

Savjetovalište za zaštitu potrošača   Radno vrijeme : Pon - pet od 09:00 do 17:00...

TRAŽI SE PODRŠKA

Poštovani, molimo Vas da  podržite  rad Savjetovališta potpisivanjem peticije, jer od 01.01.2019....

Prava potrošača po Jamstvu

S obzirom na sve učestalije probleme u praksi vezano za ostvarivanje prava na jamstvo, donosimo...

Izmjene Zakona o zaštiti potrošača

Dragi potrošači, dajemo Vam na uvid neke odredbe konačnog prijedloga Zakona o zaštiti...

Potrošači u željezničkom prometu

Sve su češće situacije u kojima se putnici u željezničkom prometu suočavaju s kašnjenjem vlakova,...

„New Deal for Consumers – Novi potrošački paket“

Panel rasprava povodom "New deal for Consumers"   Dana 09. studenoga 2018. u Europskom domu u...

Trajanje proizvoda

Prenosimo iz medija (situacija za koju ste i sami imali opravdane sumnje) ZAŠTITA...

 • Prijedlog Cjenika Čistoće pri Vijeću za zaštitu potrošača Grada Zagreba

  Petak, 04 Siječanj 2019 19:42
 • Radno vrijeme savjetovališta

  Radno vrijeme savjetovališta

  Petak, 28 Prosinac 2018 23:16
 • TRAŽI SE PODRŠKA

  Petak, 21 Prosinac 2018 13:52
 • Prava potrošača po Jamstvu

  Srijeda, 05 Prosinac 2018 15:28
 • Izmjene Zakona o zaštiti potrošača

  Srijeda, 05 Prosinac 2018 15:19
 • Potrošači u željezničkom prometu

  Srijeda, 05 Prosinac 2018 14:42
 • „New Deal for Consumers – Novi potrošački paket“

  Srijeda, 05 Prosinac 2018 14:06
 • Trajanje proizvoda

  Srijeda, 14 Studeni 2018 19:12

 

Dana 3. siječnja 2019. održana je treća sjednica Vijeća za zaštitu potrošača pri Gradu Zagrebu (Zadaća je Vijeća da razmatra i daje mišljenje gradonačelniku kad odlučuje o pravima i obvezama potrošača javnih usluga iz područja:


1. javna vodoopskrba i javna odvodnja,
2. obavljanje dimnjačarskih poslova
3. prijevoz putnika u javnom prometu,
4. prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.) https://www.zagreb.hr/vijece-za-zastitu-potrosaca-gr…/105998

Razlog sazivanja sjednice bilo je davanje mišljenja na Prijedlog Cjenika pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu.

U sastavu Vijeća predstavnik je naše udruge "Potrošač" te još dvije potrošačke udruge kao i predstavnici Grada Zagreba i Zg Holding podružnice Čistoće.

Nakon dugotrajne rasprave i mnogobrojnih pokušaja argumentiranja i opravdavanja Prijedloga cjenika (što bi za potrošače značilo poskupljenje cijene usluge odvoza komunalnog otpada) dato je negativno mišljenje na Prijedlog cjenika od strane predstavnika potrošača.

Predstavnici potrošača nisu dopustili prihvaćanje Prijedloga Cijenika što bi dovelo do poskupljenja cijene, naplate usluge za slučajeve u kojima se usluga ne koristi te povećanje fiksnog dijela računa.

Da li će se prihvatiti mišljenje Vijeća ili će gradonačelnik odobriti navedeni Prijedlog Cjenika saznati ćemo u travnju 2019. godiine.

Peticija protiv ukidanja Savjetovališta i dalje se nastavlja: https://bit.ly/2By2vT0

 

Poštovani,

molimo Vas da  podržite  rad Savjetovališta potpisivanjem peticije, jer od 01.01.2019. Savjetovalište neće moći obavljati Savjetovanje potrošača

s obzirom da Ministarstvo gospodarstva,poduzetništva i obrta nije osiguralo financiranje.

Na ovom linku nalazi se naša peticija protiv ukidanja svih Savjetovališta za potrošače u RH gdje je već 13 godina građanima dostupna besplatna i učinkovita pravna pomoć:

 

https://www.change.org/p/ministarstvo-gospodarstva-poduzetni%C5%A1tva-i-obrta-rh-peticija-protiv-ukidanja-besplatnih-savjetovali%C5%A1ta-za-potro%C5%A1a%C4%8De-u-rh?recruiter=480182526&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=tap_basic_share&fbclid=IwAR3c07B84T7BQEKjWngwpjEUzATUUJpGgMojHMRbJdgyeFkpjUzz5rUu3B4

 

Molimo da ju hitno potpišete i proslijedite dalje u što većem broju jer naši građani ostaju bez jedinog mjesta koje je godišnje rješavalo preko 20 000 potrošačkih sporova, štitilo potrošačka prava građana i pomagalo im od početka do kraja reklamacijskog postupka, mjesečno im vraćajući na desetke tisuća kuna.

 

Sretni blagdani i sve najbolje u Novoj 2019.

Dragi potrošači,

dajemo Vam na uvid neke odredbe konačnog prijedloga Zakona o zaštiti potrošača.

                                                         Nove izmjene Zakona o zaštiti potrošača

Na snagu će uskoro stupiti izmjene Zakona o zaštiti potrošača, a kojima se nastoji poboljšati i unaprijediti zaštita prava potrošača. Stoga ćemo u nastavku teksta ukazati na najznačajnija nova pravila za potrošače.

S obzirom na česte pritužbe potrošača vezano za telekomunikacijske ugovore i usluge, po novim pravilima na predmetne ugovore sklopljene putem telefona primjenjivati će se relevantne odredbe Zakona o zaštiti potrošača. Sukladno tome, ugovor će se smatrati sklopljenim kada potrošač nakon primitka ponude, dostavi trgovcu potvrdu svoje suglasnosti o sklapanju ugovora, koja osim potpisane ponude na papiru može uključivati i druge načine dostave suglasnosti od strane potrošača koje omogućavaju bržu komunikaciju između potrošača i trgovca kao što je npr. elektronička pošta. Teret dokazivanja o zaprimanju potvrde suglasnosti o sklapanju ugovora biti će na trgovcu, što znači da će u slučaju eventualnog spora između potrošača i trgovca, trgovac morati dokazivati da je došlo do sklapanja ugovora tj.potvrditi potrošačev pristanak na ugovorenu uslugu/proizvod. Na taj način spriječiti će se česte zloupotrebe koje su išle na štetu potrošača, i tako povisiti razina zaštite.Ističemo kako će se navedeno primjenjivati na sve ugovore (trgovac,teleoperateri,davatelji usluga,itd.) sklopljene izvan poslovnih prostora,te da potrošačima i dalje ostaje nepobitno pravo raskida ugovora unutar 14 dana ne navodeći razloge.

Trgovci će biti obvezni prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje u sklopu svojih poslovnih prostorija istaknuti cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje, znači dvije cijene kako bi se vidjela razlika (kao npr. kod akcijske prodaje, sezonskih sniženja, rasprodaje..) . Ta obveza neće vrijediti kada se radi o oglašavanju,  sklopljenim ugovorima izvan poslovnih prostorija i sklopljenim ugovorima na daljinu kada se radi o javnim uslugama (npr. obavljanje dimnjačarskih poslova, električna energija, plin...), ni kada posebni oblik prodaje traje najdulje tri dana.

S obzirom na sve učestalije probleme u praksi vezano za ostvarivanje prava na jamstvo, donosimo najvažnija zakonska pravila na koja treba pripaziti prilikom korištenja istog.

Kupac ima pravo nakon kupovine proizvoda ako se pokaže da je isti neispravan, zahtijevati od prodavatelja, kao i od proizvođača da stvar popravi u razumnom roku, ili ako to ne učini da mu preda drugu ispravnu stvar, pod uvjetom da prodavatelj, odnosno proizvođač jamči za ispravnost stvari u tijeku određenog vremena računajući od njezine predaje kupcu. (članak 423. Zakona o obveznim odnosima, u nastavku teksta ZOO).

Što jamstvo mora sadržavati:

Jamstvo mora sadržavati pojedinosti koje su potrebne kupcu za ostvarivanje njegovih prava,a posebice trajanje jamstva, teritorijalno područje važenja, te ime odnosno naziv i adresu osobe koja je izdala jamstvo.

U jamstvu moraju biti navedena prava iz istog, koja pripadaju kupcu, te jasno navedeno da jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama. (pravo u slučaju materijalnih ili pravnih nedostataka stvari). Svaka klauzula u jamstvu suprotna navedenoj zakonskoj odredbi bila bi ništetna.

Uvjeti iz jamstva obvezuju bez obzira u kojemu su obliku dana kao (npr: jamstveni list, usmena izjava, popratno reklamiranje itd..). S obzirom da je u praksi teško dokazivati usmene pogodbe, preporučava se izdavanje jamstva u pisanom obliku, a čime se postiže i veća zaštita potrošača prilikom ostvarivanja njihovih prava. (članak 423. ZOO).

Kupac ima pravo zahtijevati radi neispravnosti stvari od prodavatelja, odnosno proizvođača popravak ili zamjenu stvari u tijeku jamstvenog roka, bez obzira na to kada se nedostatak pojavio. Isto tako, ima pravo na naknadu štete, koju je pretrpio radi toga što je bio lišen uporabe stvari od trenutka traženja popravka ili zamjene do njihova izvršenja. (članak 424. ZOO).

Sve su češće situacije u kojima se putnici u željezničkom prometu suočavaju s kašnjenjem vlakova, što im izaziva neželjene negativne posljedice. S ciljem poboljšanja potrošačkih prava u tom segmentu Europski parlament donio je nove zakonske izmjene o pravima europskih putnika u željezničkom prometu, odnosno u tom pogledu usvojena je Uredba o pravima putnika u željezničkom prometu. Nova pravila primjenjivati će se na sve zemlje članice EU, te na sve usluge željezničkog prometa.

Sukladno istima, željezničke tvrtke trebaju osigurati bolju dostupnost informacija putnicima o njihovim pravima, te povećati naknade u slučaju kašnjenja.

No, što će to konkretno donijeti za korisnike usluga u željezničkom prometu?

Naime, naknada za kašnjenje duže od 1h povećati će se s dosadašnjih 25 % na 50% cijene karte, s tim da će putnici imati pravo na naknadu uz zadržavanje prava na nastavak putovanja ili preusmjeravanje. Veoma česte su situacije u kojima putnici imaju više karata za jedno putovanje, te radi kašnjenja jednog vlaka, zakasne na drugi, te će se u tom pogledu poboljšati njihova prava.

Pravo na povrat punog iznosa plaćene karte imati će u slučaju kada bi vlak kasnio više od dva sata, dok bi pravo na povrat 75% cijene plaćene karte  imali u slučaju kašnjenja vlaka više od 1.5h.

Isto tako, imati će pravo na povrat punog iznosa putne karte ako vlak bude otkazan. A u slučaju da se vlak nađe u zastoju u prometu, tada će željeznička kompanija biti dužna dovesti putnike do željezničke stanice, alternativne polazne točke, ili u konačnici do njihovog krajnjeg odredišta.

No, ni željeznički operateri neće biti izuzeti od plaćanje naknada radi kašnjenja u slučajevima tkz. izvanrednih okolnosti, odnosno radi loših vremenskih uvjeta.

Sve željezničke tvrtke na području EU morati će osiguravati besplatnu pravnu pomoć osobama s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću, te osigurati punu naknadu za izgubljenu ili oštećenu opremu za kretanje kao i za izgubljene ili ranjene terapijske pse. Isto tako, morati će pružiti više informacija o postojećim pravilima, npr. osigurati na voznim kartama detaljnije informacije o pravima putnika.

Kako mnogi putnici tijekom putovanja žele koristiti svoje omiljeno prijevozno sredstvo bicikl, isto će im biti omogućeno novim pravilima, odnosno moći će ga prenositi vlakom., te će sukladno tome u prostorima vlaka biti osiguran prostor za bicikle, osim gradskog prijevoza metroom i tramvajem.

Kako je i Republika Hrvatska članica EU, navedeno će se primjenjivati i na nacionalnog željezničkog prijevoznika HŽ, te će hrvatskim putnicima koji se koriste takvim oblikom prijevoza donijeti značajna poboljšanja u ostvarivanju potrošačkih prava.

 Sretan put i ugodnu vožnju želi Vam Društvo"POTROŠAČ".

Online translate

Croatian Albanian Bulgarian Chinese (Traditional) English French German Hungarian Italian Macedonian Portuguese Russian Slovenian Spanish

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information